неделя, 28 октомври 2012 г.

Балкански медиен барометър 2012Балканският медиен барометър (БМБ) следва традицията на Медийните барометри, въведени от Фондация „Фридрих Еберт” през 2004 г. Медийните барометри са аналитични инструменти за оценяване на медийната среда в национален контекст. Такива оценявания са осъществени в повече от 30 страни в Африка и Азия.

"Негативни развития на медиите през последните години:

Концентрация (хоризонтална и вертикална) на медийната собственост в ръцете на олигархични кръгове, което се отразява пряко на свободата на словото и на обективността на медиите.
Намеса на собствениците на медии в редакционната политика и в работата на журналистите.
Прекалена близост и зависимост на медиите в отношенията им с властта. Предпоставки за медиен комфорт на политическия елит.
Задълбочаване на тенденцията за търговия с влияние в медиите – преди всичко в пресата, но също и в другите медии.
Поддържане на високо ниво на автоцензура сред журналистите.
Занижаване на професионалните стандарти и високо ниво на некомпетентност в журналистическите среди. Трайна тенденция на copy-paste журналистиката. Цялостна девалвация на журналистическата професия.
Негативни последствия от икономическата криза. Свиване на рекламния пазар и засилване на икономическите зависимости в медийната сфера. Същевременно кризата се използва като все по-често оправдание за решения с неясни мотиви.
Занижаване на етичните стандарти в работата на журналистите. Корупция в медиите от най-високо до най-ниско ниво.
Все по-голяма комерсиализация и пожълтяване на медиите. Ниско качество на медийния продукт.
Закърняване на социално отговорните функции на медиите.
Растяща употреба на медиите за PR цели. Засилване на явлението черен PR.
Маргинализиране на добри и доказали се журналисти за сметка на удобни и конформистки настроени техни колеги. Ненасърчаване на развитието на журналистите. Липса на инвестиции в потенциала на медийните професионалисти.

Сравнително ниска ефективност на регулаторните функции на Съвета за електронни медии.
Поддържане на неадекватен модел на финансиране на обществените медии.
Слаба воля за промяна на негативните явления в медийната среда."

четвъртък, 26 юли 2012 г.

Да споделяш в облаците. Новите медии и журналистиката


В "Да споделяш в облаците. Новите медии и журналистиката" се разглеждат пътищата на голямата промяна в журналистическата работа след появата на новите медии и дигиталните технологии. Авторката прави опит да очертае парадигмите на промяната, тя маркира явления, набелязва водещи тенденции, споделя знание.
Източник: newmedia21

понеделник, 25 юни 2012 г.

Журналистическата теория


„Журналистическата теория” си поставя за цел разглеждането на някои от основните обекти и научни конструкции, които формират журналистическата сфера.
В него се съчетават теоретични и концептуални модели, които различни изследователи използват в няколко научни области, адаптирани към българската журналистическа наука и практика.
Журналистическата теория е активна, променлива, интердисциплинарна, социално адаптивна наука. Тя изучава явленията, процесите и моделите, по които функционира журналистиката, поведението на журналистите, качествата и значението на журналистическите продукти, особеностите на медийните взаимоотношения.
Журналистическата теория отразява голямото значение на журналистиката, която обхваща значими области от персоналното и социално поведение на съвременния човек. Журналистиката е средата, в която обществото може да открие средствата, с които да израства, да се консолидира, да тушира конфликтите и противоречията, да намери решения и да конструира общовалидно обществено мнение.

Медиите в Европа


Независимо от своите национални особености, медиите в Европа са изправени пред общи предизвикателства. Пространствената и политическа обвързаност в рамките на Европейския съюз са подплатени от икономически и финансови обединения, чийто капиталови потоци влияят в една или друга степен върху тематичното и съдържателно единство на журналистическите продукти. Силното развитие на традиционния медиен пазар и нарастващата дигитализация ясно показват, че зад езиковите и културни разлики на европейските народи стоят близки потребителски навици и идентични журналистически модели.
В изданието са представени историята, развитието и съвременното състояние на медиите в 10 европейски страни – Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерландия, Финландия, Швейцария и Швеция. предстои представянето на медиите в останалите европейски страни.
Книгата може да се прочете тук

четвъртък, 21 юни 2012 г.

Дигитални медии и журналистика

Изследване на Oriella PR за влиянието на дигиталните медии върху събирането на новини в световен мащаб. Проучването е проведено през март и април 2011 г. сред близо 500 журналисти от 12 страни. 

неделя, 10 юни 2012 г.

П. Т. Барнъм - бащата на оригиналната реклама

Финиъс Бърнам (1810-1891) се счита за „баща на оригиналната реклама”. В блога си Jason Tham описва три от невероятните кампании на П. Т. Барнъм: голямата реклама на цирковата му трупа; турнето на певицата Джени Линд в Америка; голямата измама със 160-годишната медицинска сестра на Джордж Вашингтон.
Бърнам е автор на книгата "The Art of Money Getting".

четвъртък, 10 май 2012 г.

Повратът на комуникацията


"Повратът на комуникацията" е статия Мартин Йотинг за промените в медийните системи и случващата се революция за премахване на медийната оскъдност и преместване на филтърната система. Целият текст в librev.com.

вторник, 10 април 2012 г.

Вестникът в епохата на интернет

Научното изследване на Иван Михалев "Вестникът в епохата на интернет" анализира промените в бизнес модела на качествения вестник, настъпили под влияние на интернет и новите медии. Изходната теза е, че иновациите в бизнес модела се налагат поради невъзможността на вестниците да генерират полза в своите читатели и рекламодатели.
Източник: Newmedia21.eu

четвъртък, 1 март 2012 г.

Виртуалният човек

"Виртуалният човек" от Мария Попова е теоретична разработка, която представя особеностите, поведението и моделите на взаимодействие на интернет потребителите.
Второ, електронно издание.
Източник: New media21.eu

вторник, 21 февруари 2012 г.

Телевизионната среда 2001-2010

"Телевизионната среда 2001-2010. Програми, аудитория, реклама, регулация, цифровизация" е интегрално научно изследване на телевизионната дейност в България.
Източник: Newmedia21.eu

Радио и телевизионната среда 2001-2010

Монографията е част от изследователски проект на тема "Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация: 1999-2010
Източник: Newmedia21.eu

Дигиталната политика

"Книгата е посветена на сложните трансформации в публичната сфера, като последица от дигитализацията и създаването на нови виртуални общности, дигитални медии, политическа блогосфера, друг тип гражданско общество, на изграждането на коренно различна медийна демокрация."
Източник: Newmedia21.eu

понеделник, 16 януари 2012 г.

Предложение за ново дефиниране на ПР

 
Американската организация за връзки с обществеността PRSA представя три възможни нови дефиниции за ПР.

Дефиниция № 1: Връзките с обществеността са мениджърска функция на проучване, обвързване, комуникиране и сътрудничество с акционери по етичен начин за изглаждане на изгодни взаимоотношения и постигане на резултати.

Дефиниция № 2: Връзките с обществеността са стратегически комуникационен процес, който развива и поддържа взаимоизгодни отношения между организациите и техните ключови таргет  групи.

Дефиниция № 3: Връзките с обществеността са обвързване между организациите и публиките за постигане на взаимно разбиране и реализиране на стратегически цели.

Източници: PRKernel и PRSA