понеделник, 18 април 2011 г.

Изследване "Правила за рекламата"

Изследване върху Правила за рекламата и тяхното въздействие съгласно новата Директива за аудиовизуалните медийни услуги
Резюме: Това кратко изследване, проведено за Европейския парламент от KEA European Affairs, предоставя общ преглед на няколко въпроса, свързани с новите разпоредби относно рекламата и в частност пласирането на продукти. То прави оценка на настоящото положение с транспонирането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги в държавите-членки по отношение на правилата за пласиране на продукти и предоставя информация относно възможното развитие на европейския пазар за пласиране на продукти.
Изследването също така обръща внимание на въздействието от рекламата върху децата и прави оценка на евентуалната ефективност на мерките за саморегулиране (кодекси за поведение) по отношение на рекламата, насочена към деца.

Виртуалната реалност

virtu

петък, 15 април 2011 г.

Нямо кино от GoogleПо повод 122-ата годишнина от рождения на великия Чарли Чаплин, Google направи кратко филмче в стилистиката на нямото кино.