вторник, 27 септември 2011 г.

Нови медии - нови мобилизации

Сборникът "Нови медии - нови мобилизации" е със съставители проф. Ивайло Дичев и доц. Орлин Спасов, издание на Институт "Отворено общество". В изследването са представени начините за използване на онлайн пространството за целите на различни мобилизации: от предизборни кампании на партиите, през акции на граждански движения, до спонтанни действия на групи в интернет за защита на всевъзможни каузи.
Авторите анализират отношението между традиционните  форми за мобилизиране чрез институциите и активизма, залагаш на хоризонтални комуникации чрез новите медии.