вторник, 22 януари 2013 г.

Социални медии, алтернативна свобода

Анализ на Марина Кирова за социалните медии в България:
  • плурализъм, който отразява реалния дневен ред на обществото
  • липса на политически и икономически зависимости
  • достоверност
  • медиатор и реализатор на публичен дебат
  • изразител и катализатор на обществени настроения
Повече по темата: Фондация "Медийна демокрация"http://www.fmd.bg/?p=6758Социалните медии и малкият бизнес


Социалните медии са един от най-популярните начини за хората да взаимодействат един с друг днес. Как може малкият бизнес за се възползва от тях, според ihdservicedesk.com:

1. Социалните медии изграждат общности: малките предприятия могат да използват социалните медии за изграждане на чувство за общност сред своите клиенти. Тази общност създава лоялност на клиентите и помага на потребителите и бизнеса да споделят идеи, коментари и др.

2. Социалните медии предлагат нов канал за услуги. Бизнесът има връзка с клиентите си по всяко време на денонощието, от всяка точка на земното кълбо. Тази способност за свързване извиква някои предизвикателства, но също така предлага безброй възможности за обслужване на клиентите.

3. Социалните медии задават култура на обслужване. Ако комуникирате с клиентите си в социалните медии професионално и любезно, работите за вашата положителна репутация.

4. Социалните медии образоват клиентите. Блог публикациите могат да предоставят допълнителна информация за вашите стоки и услуги.

5. Социалните медии привличат нови клиенти. Социалните медии са евтин начин за привличане на нови клиенти, като предлагат изобилие от препратки към интернет страницата на компанията през нейните профили във Facebook и LinkedIn. Това място може да се използва за оповестяване на предстоящи събития и промоции, нови продукти или важни събития от живота на компанията. Когато клиентите дадат "like", тази информация се предава на други клиенти, така че може да се изгражда по-широка клиентска база с минимални усилия.

И още по темата в blog.upshotcommerce.com - Get more out of Social MediaЧомски за манипулирането на общественото мнение

Разсейване
Основният елемент на социалния контрол е „стратегията за разсейване”. Тя се изразява в отклоняване на вниманието на обществото от важните въпроси и промени, които занимават политическия и икономическия елит. За целта обществото се засипва с излишна и маловажна информация. Стратегията за разсейване е много важна, за да се предотврати интересът на обществото във важни сфери на науката като икономиката, психологията, невробиологията и кибернетиката.

Създайте проблем, предложете решение
Този метод се нарича още „проблем-реакция-решение”. Създавате проблем, един вид „ситуация”, която трябва да предизвика реакция сред населението и да изисква прилагането на мерки за преодоляването й. Например - фокус върху нарастващото насилие в градските райони или организирането на кървави атаки, така че гражданите сами да поискат по-строги мерки за сигурност и политики, които ограничават гражданските свободи. Или създаване на икономическа криза, за да може обществото да приеме като необходимо зло отказа от социални права и ограничаване на обществените блага.

Стратегия за постепенно налагане
Обществото е склонно да приеме дори неприемливи неща, стига да ги поднасяте постепенно, стъпка по стъпка. По този начин през 80-те и 90-те години на миналия век бяха наложени радикално нови социоикономически условия (неолиберализъм): ограничаване на ролята на държавата, приватизация, несигурност, нестабилност, масова безработица, ниски заплати и липса на гаранция за достоен живот - ако всичко това се бе случило по едно и също време, най-вероятно щеше да доведе до революция.

Отлагане
Друг начин да се прокара непопулярно решение е то да бъде обявено за „болезнено и необходимо”, но да се постигне съгласието на гражданите за неговото прилагане в бъдеще. Много по-лесно е да се приеме жертва в бъдещето, отколкото такава, която трябва да се извърши сега. Първо, защото не се изискват усилия на момента. Освен това, обществото е винаги склонно наивно да вярва, че „утре всичко ще бъде по-добре” и че необходимата жертва може да бъде избегната. Това дава повече време на обществото да свикне с идеята за промяна и да я приема смирено, когато му дойде времето.

Третиране на хората като малки деца
По-голямата част от рекламите, предназначени за масовия потребител, използва такава реч, аргументи, образи, понякога и детска интонация, че да се асоциира със слабост, все едно аудиторията е малко дете или умствено изостанал. Колкото повече някой се опитва да заблуди гледащия, толкова по-инфантилен е тонът на неговото послание. Защо? Ако някой се отнася към човек, както към дете на не повече от 12 години, то най-вероятно ще получи и реакцията на дете на не повече от 12 години. Тази реакция ще бъде лишена от критична оценка.

Повече емоции, отколкото разум
Акцентирането върху емоционалния аспект е класическа техника за саботирането на разсъдливостта на даден човек. Още повече използването на емоционален фактор позволява да се достигне до подсъзнанието на човек и там да се заложат идеи,желания, страхове, принуда или модел на поведение.

Поддържане на невежеството и посредствеността сред населението
Целта е хората да не са в състояние да разберат техниките и методите, използвани, за да бъдат контролирани и подчинени. Качеството на образованието за по-ниските слоеве на обществото трябва да бъде възможно най-лошо и посредствено. Така е невъзможно за ниските социални класи да превъзмогнат своето невежество.

Насърчаване на хората да се възхищават на посредствеността
Убеждаване на населението, че е модерно да бъдеш глупав, вулгарен и необразован.

Засилване на чувството за вина
Внушаване на човека, че сам си е виновен за своите несполуки, които се дължат на недостатъчно познания, умения или усилия. В резултат на това, вместо да се бунтува срещу икономическата система, човек започва да се самообвинява, което води до депресия и потиска предприемането на действие. А без действие, няма революция!

Да познаваш хората по-добре, отколкото те познават себе си
През последните 50 години стремглавият напредък в науката доведе до образуването на разширяваща се пропаст между знанията на обикновените хора и информацията, с която разполага елитът. Благодарение на биологията, невробиологията и приложната психология, „системата” е придобила задълбочени познания за човека както по отношение на неговата физиология, така и по отношение на неговата психика. „Системата” познава по-добре обикновения човек, отколкото се познава той самият. Това означава, че в повечето случаи „системата” упражнява по-голям контрол и власт върху отделния индивид, отколкото той самият.

Източник: economy.bg