петък, 8 юли 2011 г.

Европейски комуникационен мониторинг 2011

Резултати от проучване на състоянието на PR в 43 държави, проведено от Европейската асоциация за обучение и изследване на PR (EUPRERA) и Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD) “Мониторинг на комуникациите в Европа 2011”. Анкетирани са 2,209 комуникатори. 
Важен извод от изследването е, че специалистите (42 %) намират термина PR за дискредитиращ професията. Част от причините за това те откриват в негативните конотации на професията в медиите. Посочват алтернативни названия като: корпоративни комуникации (68 %), стратегически комуникации (61 %) и комуникационен мениджмънт (56 %). 
Справянето с дигиталната еволюция и социалните мрежи продължава да бъде най-важното предизвикателство пред комуникационните професионалисти (55 %), докато 44% идентифицират “свързването на комуникационните усилия с бизнес целите” като топ предизвикателство.
Кои сфери и квалификации ще са важни за бъдещето на PR професионалистите:
  • Ефектите на традиционните и новите медии (83%);
  • Изграждането на взаимоотношения (82%);
  • Комуникационни технологии (80%);
  • Владеенето на умения като говорене/презентиране пред публика (79%);
  • Обучение и подготовка (75%).
Проучването е проведено от изследователска група от учени от 11 страни. 
Самият доклад в PDF формат (139 стр.)