вторник, 22 октомври 2013 г.

Медийни ефекти

Десислава Андреева
През 2004 година на пазара на научната литература във Великобритания, САЩ и Канада се появи дългоочаквано (поне според признанията на самия автор) издание. Става дума за монографията ‘Setting the Agenda. The mass media and public opinion’ (което по наше скромно мнение би трябвало да се превежда приблизително така: "Определяне на дневния ред. Масмедиите и общественото мнение") на Maxwell McCombs (Максуел Макоумбс). Биографичната справка описва автора като завеждащ катедра в Тексаския университет в Остин. Макоумбс признава, че е ученик и последовател на преподавателя от Станфорд, известния сред специалистите по масова комуникация Уилбър Шрам. (ХІІІ)1 Обемът на монографичното изследване, посветено на "тематизиращия" ефект на медийните послания, се оказва напълно достатъчен да изясни в рамките на 184 страници (от които реален текст 149 с.) историческото развитие на теорията, да представи разнопосочните гледни точки и да подкрепи постановките с доказателствен материал, събиран в продължение на няколко десетилетия.