понеделник, 25 юни 2012 г.

Журналистическата теория


„Журналистическата теория” си поставя за цел разглеждането на някои от основните обекти и научни конструкции, които формират журналистическата сфера.
В него се съчетават теоретични и концептуални модели, които различни изследователи използват в няколко научни области, адаптирани към българската журналистическа наука и практика.
Журналистическата теория е активна, променлива, интердисциплинарна, социално адаптивна наука. Тя изучава явленията, процесите и моделите, по които функционира журналистиката, поведението на журналистите, качествата и значението на журналистическите продукти, особеностите на медийните взаимоотношения.
Журналистическата теория отразява голямото значение на журналистиката, която обхваща значими области от персоналното и социално поведение на съвременния човек. Журналистиката е средата, в която обществото може да открие средствата, с които да израства, да се консолидира, да тушира конфликтите и противоречията, да намери решения и да конструира общовалидно обществено мнение.

Медиите в Европа


Независимо от своите национални особености, медиите в Европа са изправени пред общи предизвикателства. Пространствената и политическа обвързаност в рамките на Европейския съюз са подплатени от икономически и финансови обединения, чийто капиталови потоци влияят в една или друга степен върху тематичното и съдържателно единство на журналистическите продукти. Силното развитие на традиционния медиен пазар и нарастващата дигитализация ясно показват, че зад езиковите и културни разлики на европейските народи стоят близки потребителски навици и идентични журналистически модели.
В изданието са представени историята, развитието и съвременното състояние на медиите в 10 европейски страни – Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерландия, Финландия, Швейцария и Швеция. предстои представянето на медиите в останалите европейски страни.
Книгата може да се прочете тук