понеделник, 25 юни 2012 г.

Журналистическата теория


„Журналистическата теория” си поставя за цел разглеждането на някои от основните обекти и научни конструкции, които формират журналистическата сфера.
В него се съчетават теоретични и концептуални модели, които различни изследователи използват в няколко научни области, адаптирани към българската журналистическа наука и практика.
Журналистическата теория е активна, променлива, интердисциплинарна, социално адаптивна наука. Тя изучава явленията, процесите и моделите, по които функционира журналистиката, поведението на журналистите, качествата и значението на журналистическите продукти, особеностите на медийните взаимоотношения.
Журналистическата теория отразява голямото значение на журналистиката, която обхваща значими области от персоналното и социално поведение на съвременния човек. Журналистиката е средата, в която обществото може да открие средствата, с които да израства, да се консолидира, да тушира конфликтите и противоречията, да намери решения и да конструира общовалидно обществено мнение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар