понеделник, 18 април 2011 г.

Изследване "Правила за рекламата"

Изследване върху Правила за рекламата и тяхното въздействие съгласно новата Директива за аудиовизуалните медийни услуги
Резюме: Това кратко изследване, проведено за Европейския парламент от KEA European Affairs, предоставя общ преглед на няколко въпроса, свързани с новите разпоредби относно рекламата и в частност пласирането на продукти. То прави оценка на настоящото положение с транспонирането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги в държавите-членки по отношение на правилата за пласиране на продукти и предоставя информация относно възможното развитие на европейския пазар за пласиране на продукти.
Изследването също така обръща внимание на въздействието от рекламата върху децата и прави оценка на евентуалната ефективност на мерките за саморегулиране (кодекси за поведение) по отношение на рекламата, насочена към деца.

Виртуалната реалност

virtu