вторник, 21 февруари 2012 г.

Телевизионната среда 2001-2010

"Телевизионната среда 2001-2010. Програми, аудитория, реклама, регулация, цифровизация" е интегрално научно изследване на телевизионната дейност в България.
Източник: Newmedia21.eu

Радио и телевизионната среда 2001-2010

Монографията е част от изследователски проект на тема "Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация: 1999-2010
Източник: Newmedia21.eu

Дигиталната политика

"Книгата е посветена на сложните трансформации в публичната сфера, като последица от дигитализацията и създаването на нови виртуални общности, дигитални медии, политическа блогосфера, друг тип гражданско общество, на изграждането на коренно различна медийна демокрация."
Източник: Newmedia21.eu