вторник, 21 февруари 2012 г.

Радио и телевизионната среда 2001-2010

Монографията е част от изследователски проект на тема "Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация: 1999-2010
Източник: Newmedia21.eu

Няма коментари:

Публикуване на коментар