неделя, 28 октомври 2012 г.

Балкански медиен барометър 2012Балканският медиен барометър (БМБ) следва традицията на Медийните барометри, въведени от Фондация „Фридрих Еберт” през 2004 г. Медийните барометри са аналитични инструменти за оценяване на медийната среда в национален контекст. Такива оценявания са осъществени в повече от 30 страни в Африка и Азия.

"Негативни развития на медиите през последните години:

Концентрация (хоризонтална и вертикална) на медийната собственост в ръцете на олигархични кръгове, което се отразява пряко на свободата на словото и на обективността на медиите.
Намеса на собствениците на медии в редакционната политика и в работата на журналистите.
Прекалена близост и зависимост на медиите в отношенията им с властта. Предпоставки за медиен комфорт на политическия елит.
Задълбочаване на тенденцията за търговия с влияние в медиите – преди всичко в пресата, но също и в другите медии.
Поддържане на високо ниво на автоцензура сред журналистите.
Занижаване на професионалните стандарти и високо ниво на некомпетентност в журналистическите среди. Трайна тенденция на copy-paste журналистиката. Цялостна девалвация на журналистическата професия.
Негативни последствия от икономическата криза. Свиване на рекламния пазар и засилване на икономическите зависимости в медийната сфера. Същевременно кризата се използва като все по-често оправдание за решения с неясни мотиви.
Занижаване на етичните стандарти в работата на журналистите. Корупция в медиите от най-високо до най-ниско ниво.
Все по-голяма комерсиализация и пожълтяване на медиите. Ниско качество на медийния продукт.
Закърняване на социално отговорните функции на медиите.
Растяща употреба на медиите за PR цели. Засилване на явлението черен PR.
Маргинализиране на добри и доказали се журналисти за сметка на удобни и конформистки настроени техни колеги. Ненасърчаване на развитието на журналистите. Липса на инвестиции в потенциала на медийните професионалисти.

Сравнително ниска ефективност на регулаторните функции на Съвета за електронни медии.
Поддържане на неадекватен модел на финансиране на обществените медии.
Слаба воля за промяна на негативните явления в медийната среда."