понеделник, 16 януари 2012 г.

Предложение за ново дефиниране на ПР

 
Американската организация за връзки с обществеността PRSA представя три възможни нови дефиниции за ПР.

Дефиниция № 1: Връзките с обществеността са мениджърска функция на проучване, обвързване, комуникиране и сътрудничество с акционери по етичен начин за изглаждане на изгодни взаимоотношения и постигане на резултати.

Дефиниция № 2: Връзките с обществеността са стратегически комуникационен процес, който развива и поддържа взаимоизгодни отношения между организациите и техните ключови таргет  групи.

Дефиниция № 3: Връзките с обществеността са обвързване между организациите и публиките за постигане на взаимно разбиране и реализиране на стратегически цели.

Източници: PRKernel и PRSA