петък, 4 януари 2013 г.

Дигиталните медии


Новият речник „Дигиталните медии” съдържа 36 понятия от областта на интернет и дигиталните комуникации, които се предлагат на читателя за първи път. Всяко понятие се разглежда в отделна статия, която го представя чрез нужните дефиниции, медийни анализи и добри практики. Този речник отново е пръв по рода си – той е важна стъпка в посока на необходимата медийна грамотност в днешно време.
Източник: newmedia21.