четвъртък, 1 март 2012 г.

Виртуалният човек

"Виртуалният човек" от Мария Попова е теоретична разработка, която представя особеностите, поведението и моделите на взаимодействие на интернет потребителите.
Второ, електронно издание.
Източник: New media21.eu