събота, 27 февруари 2010 г.

Социални дистанции и етнически стереотипи


Изследването има за цел да тества хипотезата за българската толерантност като измери, съпостави и обясни социалните дистанции към някои от етническите групи, живеещи в страната. Изследването проверява доколко толерантността е присъща черта на българина и доколко - мит, като поставя два основни въпроса: "Съществуват ли расови и етнически предразсъдъци, скрити зад маската на толерантността?" и "Ако българите са толерантни към т. нар. "традиционни малцинства" - турци, роми, арменци, евреи, доколко са толерантни към новите имигрантски общности, появили се през последните години?"

Автор на изследването е социологът Алексей Пампоров.

Няма коментари:

Публикуване на коментар