неделя, 14 февруари 2010 г.

Интерактивни социални мрежиKултурни последици от разространение на социалния софтуер:
1. Основните компютърни умения на следващите поколения ще бъдат на значително по-високо равнище.
2. Комуникационните умения се развиват, но не се променят съгласно очакванията. Например, 1/5 от населението на САЩ, е функционално необразовано от гледна точка на новите медии.
3. Професионалната компетентност става повече достъпна и видима за всички, в зависимост от качествотто на вашия „блог” или анализ на профисионалната ви биография от центъра по изучаване на е-биографиии/технологията Zoominfo.
4. Вашият личен живот също е видим- потенциални работодатели могат да направят справка за вашето име, фотоси, партньори, с помоща на софтуер като Riya.
5. Хората стават по-добри и по-умели за изграждане на собствени социални мрежи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар