вторник, 30 ноември 2010 г.

PR практиката и университетското образование

Основните изводи от научно-изследователски проект „Изследване на потребителите на кадри по PR”, осъществено от екип от Югозападния университет "Неофит Рилски", с ръководител доц. Асен Йосифов:

- Бизнесът най-късно осъзнава потребностите от ПР (в сравнение с държавната администрация и НПО), но при него претенциите към работата и образованието на специалистите са най-високи;

- 42,2 % от интервюираните организации имат нужда "постоянно" от PR, а на 20% им се налага "често" да извършват PR дейности. В сравнение с резултатите от подобно изследване от преди 8 години нарастването на нуждата от PR, от тези които са отговорили с "постоянно" и "често" е с около 3 пъти;

- 34,5% от анкетираните организации имат самостоятелен PR отдел; 18,5% имат щатен PR специалист; 15,6% имат щатен специалист и използват при нужда външна PR помощ; без собствен PR, но с използване регулярно на външна помощ, са 9,5%; а 21,5% заявяват че нямат нужда от професионален PR или външна помощ, а се справят сами (преди 8 години в подобно изследване последният процент е бил 50%).


- 32,6% от работещите PR специалисти са завършили висше образование по специалността, 6,7% журналистика, подобен процент са завършилите филология, а останалите са завършили други специалности;

- Бизнесът иска от образованието по PR да бъде практически ориентирано, завършващите студенти да могат да работят по-добре по проекти, както и да бъдат поощрявани отличните студенти.

Източник: prnew

1 коментар:

  1. Да, много интересно изследване. Аз разговарях с някои от екипа и разгледах по-подробно данните. Изводите, до които са достигнали, дано да послужат и за подобряване на академичните програми, и за бизнес средите!
    Поздрави!

    ОтговорИзтриване