вторник, 7 юни 2011 г.

Медиите и политиката


Лозанов, Георги и Орлин Спасов (съст.) Медиите и политиката. София: Фондация “Медийна демокрация”, Фондация “Конрад Аденауер”, 2011.
ISBN 978-954-92318-3-0
с ъ д ъ р ж а н и е
Уводни думи - Матиас Барнер
От съставителите - Георги Лозанов и Орлин Спасов
Георги Лозанов
Законът, този добър дядо на медиите
Тотка Монова
Предефиниране на социалните роли: медийни герои и сюжети на прехода
Ивайло Дичев 
Фигуралният свят. Изместване и сгъстяване в медиите
Нели Огнянова
Политическата реклама в медиите
Калина Петкова
Българската телевизионна публичност: възходът на жълтата политика
Георги Савчев
Живот и смърт в българското радио: травми и политическа идентичност в етера
Елена Колева
Ангажираните пиксели: политическата визуалност във всекидневниците
Марина Кирова
Българската блогосфера: политическа (не)употреба
Ели Александрова
Метаморфози на гражданското общество и политиката: от Ганковото кафене до Facebook
Юлия Роне
Vbox7: политика домашно производство
Мая Цанева
Правителството и европейските въпроси в дискурса на интернет медиите: сравнителен анализ на официалните и независимите гледни точки
Гергана Куцева
Новите реалности: „медиатизиране” на политиката или „политизиране” на медийното съдържание
Николета Даскалова
Новинарската стойност на политическите субекти
Орлин Спасов
Медиите и политиката: залезът на четвъртата власт?
Приложение:
Агенция Маркет Линкс
Media Index: наблюдение на медиите
За авторите

Няма коментари:

Публикуване на коментар