вторник, 10 април 2012 г.

Вестникът в епохата на интернет

Научното изследване на Иван Михалев "Вестникът в епохата на интернет" анализира промените в бизнес модела на качествения вестник, настъпили под влияние на интернет и новите медии. Изходната теза е, че иновациите в бизнес модела се налагат поради невъзможността на вестниците да генерират полза в своите читатели и рекламодатели.
Източник: Newmedia21.eu

Няма коментари:

Публикуване на коментар