вторник, 12 януари 2010 г.

Стереотипи в представянето на жените


Изследване "Стереотипи в представянето на жените в печатните медии в Югоизточна Европа" 2006.

Изглежда, медиите все още силно отразяват, представят и конкретизират стереотипни джендър роли и идентичности, определени от консервативната патриархална идеология. Образът на нашето общество, който медиите показва, предполага, че политиците или други "сериозни" публични ангажименти остават резервирани за мъжете, докато за жените остават частната сфера и развлеченията. Публичната сфера, така както е портретирана в медиите, все още остава доминирана от мъжете.

Няма коментари:

Публикуване на коментар