четвъртък, 14 януари 2010 г.

Медиаморфоза и съвременна журналистика


..... Най-същественото обаче е, че съвременната журналистика се обръща към хората, към социалния им свят, към социалните или глобалните проблеми. Интернет е помощно средство, похват, чрез което тези проблеми или новини отиват до потребителя на информация. Това определя и медиаморфозата на модерната журналистика – нейната ориентация пряко към хората и техния социум и бързото предаване на информация и данни чрез интернет.

Катя Димова

Няма коментари:

Публикуване на коментар