четвъртък, 14 януари 2010 г.

Защита на детската телевизионна аудитория


Алтернативи за защита на детската телевизионна аудитория в рамката на медийната регулация.
Статията е посветена на една от най-значимите и актуални социални теми, а именно: закрилата на децата. Проблемът е поставен и анализиран в рамката на взаимодействията между младите хора и медиите. Целта е да се задълбочи разбирането за уязвимостта на децата като аудиторна група и да се посочат ефективни механизми за предпазването им от медийните съдържания с възможно вредно за тях въздействие. Основната теза е, че защитата на децата в дигиталната ера е възможна в ко-регулирана аудиовизуална среда, в която концепцията за медийна грамотност е не само теоретично обяснявана, но и практически прилагана.
Катя Михайлова

Няма коментари:

Публикуване на коментар