четвъртък, 22 април 2010 г.

6 шаблона в рекламата


Основните шаблони в качествените реклами (The Fundamental Templates of Quality Ads) е изследване, проведено през 1999 г. от Голденбърг, Мазурски и Соломон от Hebrew University - Йерусалим. Учените стигат до извода, че 89%  от рекламите с награди могат да бъдат наложени върху един от следните 6 шаблона:

1. Картинна аналогия - елемент или характеристика от продукта се използва, за да се  олицетвори символ от съобщението. Този шаблон има две вариации - заменяне и екстремна аналогия.

2. Екстремна ситуация - представя се нереалистичен сюжет, който да подсили ефекта от даден ключов атрибут на рекламирания продукт. Съществуват три вариации - абсурдна алтернатива, екстремно качество и екстремна стойност.

3. Последствия - последиците от използването/неизползването на продукта/услугата. Той има две вариации - екстремни последствия и обратни последствия.

4. Състезание - продуктът е подложен на изпитание срещу нещо друг продукт или събитие от различен клас. Шаблонът има три варианта - състезание по качество, състезание по стойност и необичайна употреба.

5. Интерактивен експеримент - потребителят е въвлечен във взаимодействие с медиата. Има две вариации - реално или имагинерно взаимодействие.

6. Промяна на измеренията - измеренията на продукта се манипулират спрямо неговата среда. Това е шаблонът с най-много вариации - нов параметър (допреди несвързани параметри се оказват в зависимост, например скоростта на полет е показана чрез смаляване на размера на океан), мултиплициране, разделяне (продуктът/услугата или е умножена и копията са сравнени, или е разделена на съставните части, като така се създава някаква взаимовръзка между тях) и скок във времето (разиграване на обикновена ситуация, като ефектът е постигнат чрез преместване на действието в миналото или бъдещето).
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар