четвъртък, 22 април 2010 г.

Телевизията и интернет - най-търсените медии


Проучване на KPMG установи, че рязко са се увеличи часовете за гледане на телевизия, видеоигри и интернет потребление. Изследването обхваща последните шест месеца на годината. Според KPMG най-рязък е спадът в потреблението на печатни издания. Отделяните разходи за достъп до традиционните медии като вестници и списания е спаднал с 20%. 21%  не купуват вестници, като преди шест месеца процентът им е бил 15. 
Потребителите все повече четат онлайн новини и комуникират чрез своите профили в социалните мрежи. Научават за случващото се в страната им и света от онлайн медиите, които са със свободен достъп.
Отделяните разходи за достъп до традиционните медии като вестници и списания е спаднал 20% за последните шест месеца. 21% от анкетираните читатели отговарят, че не купуват вестници. За сравнение преди шест месеца процентът им е бил 15. За Лондон стойностите са два пъти по-високи, като те достигат 41% спрямо 23% за 2009 г. Като една от видимите причини за спада на търсенето на вестници е тяхната дигитализация. Медийните експерти посочват като пример безплатния достъп до Evening Standart, който читателите имат отскоро след придобиването на компанията от Александър Лебедев.
Все повече нараства нуждата от информираност. 86% от потребителите, запитани през март, заявяват, че те научават за случващото се в страната им и света от онлайн медиите, които са със свободен достъп. Младата аудитория на възраст от 16-24 години е посочила като свое очакване, че със заплащането на такса за достъп до интернет, достъпът до съдържание трябва да е все по-голям като обем. 55% от потребителите имат готовността да заплащат за музика, 45% за кино. Готовите да заплащат за телевизионни права са 30%, а за онлайн изданията на вестниците – 31% .Според изследването едва 10% от хората дават положителна оценка за въвеждането на платения достъп до новините от средствата за масова информация.
В резултат от нагласите на потребителите да увеличават контакта си с медиите все повече индустрията се нуждае от разработка на нови бизнес модели и технологии, които да бъдат съобразени с новите предизвикателства, породени от ефективността и възможността за възприемане на информацията, като тя трябва да бъде концентрирана и светкавична като бързина.
Средният ежемесечен брой на часове на потребителите, отделени на медиите, е 11 часа и 40 минути през септември, което през март нараства до 12 часа и 13 минути. За онлайн медиите отчитат още по-голям интерес - 7 часа и 28 минути.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар