понеделник, 16 август 2010 г.

Думите на медийния преход

Речникът „Думите на медийния преход” на издателство "Фабер" съдържа 27 понятия, които обхващат основен кръг медийни явления и процеси в областта на медиите, създаването на нови медийни практики, промяната на регулаторната рамка, различните възможности, които има съвременната журналистика.

Преходът в медиите се наблюдава чрез постепенното отмиране на класическите радио и телевизионнни форми и замяната им с нови аудиовизуални медийни услуги, които се налагат в условията на глобализация и конвергенция в областта на медиите, на преход от аналогова към цифрова телевизия.

Новите компютърни технологии и стандартите за пренос на електронни съобщения в интернет се определят чрез появата на нова медийна политика и демокрация, при която читателят, слушателят, зрителят изпълнява своята роля в процеса на комуникационно взаимодействие главно чрез позицията си на активен медиен потребител.

Автори: Борислав Градинаров
Евгения Николова
Ели Герганова
Маргарита Пешева
Мария Попова
Милко Петров
Силвия Николова-Казандзи
Христо Кафтанджиев

Няма коментари:

Публикуване на коментар